spolek festival soutěž sponzoři koncerty fotogalerie kontakt

Festival

VSTUPENKY:

Zahajovací koncert - 300,- CZK

Benefiční koncert - vstupné dobrovolné

International Art Podium - 300,- CZK

Rezervace: ahmadiova@seznam.cz

Tel.: 723771328

VV FEST 2018 - mezinárodní klavírní festival Věry a Vlastimila Lejskových

se koná 15.-17. listopadu 2018. Zahajovací koncert představí dvě světově uznávaná klavírní dua: PETROF (Mexiko) a EGIA (Makedonie/Rusko). Program je sestaven tak, aby představil významné osobnosti brněnského kulturního života a zaměřuje se nejen na život a dílo Vlastimila Lejska. Také nabízí jedinečnou příležitost pro místní obyvatelstvo, teoreticky se vzdělat a prakticky sledovat hudební prezentaci vybraných děl. Projekt je rovněž ukázkou a projevem lidské solidarity a benefičním koncertem „Děti dětem“ podpoří malé pacienty z Dětské nemocnice v Brně. Zárukou vysoké umělecké kvality je nepochybně také účast světově uznávaných pianistů. Vyvrcholením festivalu je koncertní galavečer, na který budou pozváni laureáti mezinárodní klavírní soutěže z Česka, Ruska, Německa, Izraele a Mexika.

Jde tedy o příležitost představit brněnskou kulturu a historii, propagovat město Brno nejen místním obyvatelům, ale i zahraničním hostům.

Paní Věra Lejsková letos slaví 88 let, klavír má 88 kláves, píše se rok 2018 a počínaje zahajovacím koncertem, na kterém budou provedeny skladby na 8 rukou, až po závěrečný International Art Podium proběhne průřez skladatelských jubilantských milníků.

Festival se koná ve spolupráci s brněnskými ZUŠ, Konzervatoří Brno a JAMU, s Klubem Moravských Skladatelů. Hlavním pořadatelem je Intercultural Creative Life, z.s. a spolupořadatelé festivalu jsou firma PETROF, Hradec Králové, Vila Löw-Beer a Konzervatoř Brno.

 

Harmonogram

ČTVRTEK 15.11.2018

19:00 - Zahajovací koncert DUO PETROF - Mexiko DUO EGIA - Rusko / Makedonie

Program: J. N. Hummel, C. Debussy, B. Martinů, S. Slonimskij, A. Dvořák, B. Smetana, A. Aslamas, V. Lejsek (90 min. s přestávkou)

 

PÁTEK 16.11.2018

9:00-10:30 - přednáška: Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Brno, MUNI) Brněnský kulturní život a architektura meziválečného období

10:30-11:15 - koncert: náplň tématicky navazuje na přednášku

11:15-11:30 - pauza

11:30-12:30 - přednáška: PhDr. Vít Gregor, Ph.D. (Praha, KU) Život a dílo Franze Schuberta

12:30-13:15 - koncert: náplň tématicky navazuje na přednášku

13:15-13:30 - pauza

13:30-14:30 - přednáška: Mgr. Helena Weiser (Brno, JAMU) Komorní hudba (klavír jako součást hudebního tělesa)

14:30-15:15 - koncert: náplň tématicky navazuje na přednášku

15:15-15:30 - pauza

15:30-16:30 - přednáška: Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., Sára Medková Soudobá hudba - nové výzvy

16:30-17:15 - koncert: náplň tématicky navazuje na přednášku

17:45-18:45 - přednáška: Prof. Věra Lejsková Život a dílo Vlastimila Lejska

19:00 - "Děti dětem"- benefiční koncert

Účinkují žáci brněnských Základních uměleckých škol, žáci a studenti Konzervatoře a JAMU, laureáti národních a mezinárodních soutěží

 

SOBOTA 17.11.2018 KLAVÍRNÍ SOBOTA

spolupořadatel Konzervatoř, Brno spolupořadatel Petrof, Hradec Králové

9:30-12:00 - den s firmou PETROF Ing. Ivan Vaculík Klavíry Petrof: včera, dnes i zítra

12:15-13:15 - koncertík: ve spolupráci s Klubem Moravských skladatelů

13:30-14:30 - okénko do výuky: Jelena Kapitula (ZUŠ J. Kvapila) Práce s nadanými dětmi

14:30- skladatel a klavírista Jan Šimíček - jazz / improvizace, workshop s p. Šimíčkem

19:00 - International Art Podium

Koncert laureátů mezinárodní klavírní soutěže z Izraele, Německa, Ruska, Makedonie, Slovenské a České republiky

 

 

https://www.facebook.com/events/235354483824848/