spolek festival soutěž sponzoři koncerty fotogalerie kontakt

Ročník 2015

12. listopadu 2015

Zahajovací koncert/Konzervatoř Brno/19.00 – 20.00/

 

13. listopadu 2015

Akustická zkouška kategorie A1 7.45 – 8.30

Soutěž kategorie A1 9.00 – 9.40

Akustická zkouška kategorie A3 9.45 – 10.00

Soutěž kategorie A3 10.00 – 10.15

Akustická zkouška kategorie A4 10.20 – 11.00

Soutěž kategorie A4 11.00 – 12.30

obědová pauza

Akustická zkouška kategorie B1/B2 12.30 – 13.45

Soutěž kategorie B1 14.00 – 14.30

Soutěž kategorie B2 14.30 – 16.00

Vyhlášení výsledků 16.30

Koncert vítězů/Vila Tugendhat/19.30/

 

Skupina A

Kategorie A/1

[do 11 let k 30.9.2015]

Minutáž: 8 minut (tolerance ± 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20. století

Výběr z povinných skladeb:

Duettina, Čtverlístek, Sonatinka

 

Kategorie A/2

[do 13 let k 30.9.2015]

Minutáž: 11 minut (tolerance ± 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20. století

Výběr z povinných skladeb:

Duettina, Zahrajem si, Třikrát pro dva

 

Kategorie A/3

[do 15 let k 30.9.2015]

Minutáž: 14 minut (tolerance ± 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20. století

Výběr z povinných skladeb: Dueta, Sonatina, Tanec – serenáda, Variace

 

Skupina A,B Kategorie A/4,B/1

[do 18 let k 30.9.2015]

Minutáž: 20 minut (tolerance ± 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20. století

Výběr z povinných skladeb: Tanec – serenáda, Variace, Stříbrný pochod, Lozíbecký pochod, Svita pro Lipník, Invence, Brazilské tance Je povinné zařadit do repertoáru nejméně jednu skladbu pro dva klavíry.

 

Kategorie A/5,B/2

[do 21 let k 30.9.2015]

Minutáž: 25 minut pro skupinu A/5 (tolerance ± 2 min.) 30 minut pro skupinu A/5 (tolerance +- 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20. století

Výběr z povinných skladeb: Quattuor ludibria, Balady z Moravy, Sonáta, Toccata, Tanečky mistrů Je povinné zařadit do repertoáru nejméně jednu skladbu pro dva klavíry.

Soutěž se koná 13.11.2015

 1. Soutěž je jednokolová.
 2. Soutěž je vyhlašována ve dvou základních skupinách A (pět kategorií) a B (dvě kategorie). Do skupiny A se řadí žáci soukromé výuky a základních uměleckých škol, do skupiny B se řadí studenti hudebních gymnázií, konzervatoří a hudebních akademií.
 3. K zařazení do kategorie je závazný věk staršího účastníka k datu 30. 9. 2015.
 4. Na soutěži je možné hrát pouze originální skladby pro čtyři ruce nebo pro dva klavíry či jejich autorizované verze. Porota má právo si vyžádat u méně známých skladeb předložení notového materiálu před zahájením soutěžního kola.
 5. Mladší kategorie mohou vybírat povinnou skladbu i z vyšší kategorie.
 6. Mladší účastníci mohou soutěžit ve starší kategorii.
 7. Hra zpaměti není podmínkou. Nepovoluje se osoba na obracení not. Postavení klavírů proti sobě je neměnné.
 8. Porota si vyhrazuje právo na přerušení hry při překročení časového limitu.
 9. O udělení cen, mimořádných cen (mimořádná cena za provedení skladby V. Lejska, mimořádná cena za provedení díla klasicismu, cena posluchačů, cena za nejlepší české duo) a čestných uznání rozhoduje mezinárodní porota. Rozhodnutí poroty je konečné.
 10. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno na závěr každého soutěžního dne.
 11. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2015. Elektronická přihláška dostupná na www.iclejsek.com.
 12. Zápisné ve skupině A1-A3 činí 1000 Kč pro české klavírní duo / 50 € pro zahraniční klavírní duo. Zápisné ve skupinách A4-A5 a B1-B2 činí 1500 Kč pro české klavírní duo / 75 € pro zahraniční klavírní duo.
 13. Platbu za přihlášku prosím proveďte na číslo účtu 2200816847/2010.
 14. Přihláška se stává platnou uhrazením zápisného. Potřebné informace k platbě obdržíte na vaši emailovou adresu po vyplnění přihlášky. Manipulační poplatky hradí účastníci.
 15. V zájmu účastníků je zajištění vízové povinnosti vůči České republice. Pořadatel ICL poskytne veškerou součinnost při získávání víz. Vzniklé poplatky uhradí účastníci při prezenci.
 16. Veškeré audio a video záznamy pořízené v průběhu soutěže si pořadatel vyhrazuje užít pro svou potřebu.
 17. Další informace o soutěži a notové materiály k povinným skladbám dostupné na www.iclejsek.com.