spolek festival soutěž sponzoři koncerty fotogalerie kontakt

Ročník 2021

Přihlášky se uzavírají 31.5.2021

Čtvrtek 24.6.2021 v 18 hodin

Zahajovací koncert (Vila Löw-Beer)

Pátek 25.6.2021 od 9 do 22 hodin

Soutěžní den (Vila Löw-Beer)

Benefiční koncert „Děti dětem“ (Vila Löw-Beer

(žáci brněnských ZUŠ, studenti Konzervatoře a JAMU)

Sobota 26.6.2021 od 9 do 22 hodin

Soutěžní den (Vila Löw-Beer)

Koncert vítězů a slavnostní zakončení soutěže (Vila Löw-Beer)

Doprovodné akce:

Během pátku a soboty bude probíhat dvojjazyčná komentovaná prohlídka s průvodcem „Brno, jak jej neznáte“.

Akce je pořádána ve spolupráci s CK České kormidlo – partner soutěži.

Skupina A 

Kategorie A/1 [věková kategorie do 11 let k 30.9.2020]

Minutáž: 8 minut (tolerance ± 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20./21. století

Výběr z povinných skladeb: Duettina, Čtverlístek, Sonatinka 

Kategorie A/2 [věková kategorie do 13 let k 30.9.2020]

Minutáž: 11 minut (tolerance ± 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20./21. století

Výběr z povinných skladeb: Duettina, Zahrajem si, Třikrát pro dva 

Kategorie A/3 [věková kategorie do 15 let k 30.9.2020]

Minutáž: 15 minut (tolerance ± 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20./21. století

Výběr z povinných skladeb: Dueta, Sonatina, Tanec – serenáda, Variace

 

Skupina A a B 

Kategorie A/4 a B/1 [věková kategorie do 18 let k 30.9.2020]

Minutáž: 20 minut pro skupinu A/4 (tolerance ± 2 min.) 25 minut pro skupinu B/1 (tolerance ± 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20./21. století

Výběr z povinných skladeb: Tanec – serenáda, Variace, Stříbrný pochod, Lozíbecký pochod, Svita pro Lipník, Invence, Brazilské tance 

 

Je povinné zařadit do repertoáru nejméně jednu skladbu pro dva klavíry.

Kategorie A/5 a B/2 [věková kategorie do 21 let k 30.9.2020]

Minutáž: 25 minut pro skupinu A/5 (tolerance ± 2 min.) 30 minut pro skupinu B/2 (tolerance ± 2 min.)

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Jedna nebo více skladeb z období romantismu nebo 20./21. století

Výběr z povinných skladeb: Quattuor ludibria, Balady z Moravy, Sonáta, Toccata, Tanečky mistrů 

 

Je povinné zařadit do repertoáru nejméně jednu skladbu pro dva klavíry.

Kategorie B/3 [věková kategorie do 26 let k 30.9.2020]

 

1.kolo

Minutáž: 30 minut (tolerance ± 2 min.) 

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl V. Lejska

2. Jedna nebo více skladeb z období baroka nebo klasicismu

3. Repertoár dle vlastního výběru

Výběr z povinných skladeb: V. Lejsek: Balady z Moravy, Sonáta, Toccata

 

Je povinné zařadit do repertoáru nejméně jednu skladbu pro dva klavíry.

 

2.kolo

Minutáž: 40 minut (tolerance ± 2 min.) 

Propozice:

1. Povinná skladba – jedna nebo více z níže uvedených děl B. Martinů

2. Jedna nebo více skladeb z období romantizmu nebo 20./21. století

3. Repertoár dle vlastního výběru

Výběr z povinných skladeb: B. Martinů: Fantazie nebo jeden ze tří Českých tanců

 

 

Je povinné zařadit do repertoáru nejméně jednu skladbu pro dva klavíry.

 

 

Pravidla a organizační pokyny: 

 1. Soutěž se koná 24.– 26.6. 2021 a je jednokolová. Kategorie B3 je dvoukolová.

 2. Je vyhlašována ve dvou základních skupinách A (pět kategorií) a B (tři kategorie). Do skupiny A se řadí žáci soukromé výuky a základních uměleckých škol, do skupiny B se řadí studenti hudebních gymnázií, konzervatoří a hudebních akademií.

 3. K zařazení do kategorie je závazný věk staršího účastníka k datu 30. 9. 2020.

 4. Na soutěži je možné hrát pouze originální skladby pro čtyři ruce nebo pro dva klavíry či jejich autorizované verze. Porota má právo si vyžádat u méně známých skladeb předložení notového materiálu před zahájením soutěžního kola.

 5. Mladší kategorie mohou vybírat povinnou skladbu i z vyšší kategorie.

 6. Mladší účastníci mohou soutěžit ve starší kategorii.

 7. Hra zpaměti není podmínkou. Nepovoluje se osoba na obracení not. Postavení klavírů proti sobě je neměnné.

 8. Porota si vyhrazuje právo na přerušení hry při překročení časového limitu.

 9. O udělení cen, mimořádných cen (mimořádná cena za provedení skladby V. Lejska, mimořádná cena za provedení díla klasicismu, cena posluchačů, cena za nejlepší české duo) a čestných uznání rozhoduje mezinárodní porota. Rozhodnutí poroty je konečné.

 10. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno na závěr každého soutěžního dne.

 11. Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2021. Elektronická přihláška je dostupná na www.iclbrno.com.

 12. Zápisné ve skupině A1-A3 činí 1000 Kč pro české klavírní duo / 50 € pro zahraniční klavírní duo. Zápisné ve skupinách A4-A5 a B1-B2 činí 1500 Kč pro české klavírní duo / 75 € pro zahraniční klavírní duo.

 13. Platbu za přihlášku prosím proveďte na číslo účtu 2200816847/2010.

 14. Přihláška se stává platnou uhrazením zápisného. Potřebné informace k platbě obdržíte na vaši emailovou adresu po vyplnění přihlášky. Manipulační poplatky hradí účastníci. V souvislosti s COVID 19 je možné platbu uhradit přímo při registraci.

 15. V zájmu účastníků je zajištění vízové povinnosti vůči České republice. Pořadatel ICL poskytne veškerou součinnost při získávání víz. Vzniklé poplatky uhradí účastníci při prezenci.

 16. Veškeré audio a video záznamy pořízené v průběhu soutěže si pořadatel vyhrazuje užít pro svou potřebu.